Trần Văn Linh học viên ngành ô tô chia sẻ

Đối với tôi, trong quãng thời gian học tập tại trường, thầy Nguyễn Huy Huyến vừa là người thầy vừa như người anh dẫn dắt tôi bước đầu tiên cho sự thành công như ngày hôm nay. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới thầy, chúc thầy công tác tốt, để có thể tiếp tục truyền đạt kinh nghiệm và kiến thức cho các em học viên khác.