Phân tích mạch điện tủ lạnh gián tiếp

Phân tích mạch điện tủ lạnh gián tiếp

Phân tích mạch điện tủ lạnh dùng rơle thời gian loại 1 

a) Nhận xét: Tủ lạnh gián tiếp sử dụng role loại 1

 • Có 7 thiết bị điện
 • Có 5 phụ tải điện

b) Phân tích

– Mạch chiếu sáng

+ Nguồn N à đèn à công tắc à quay về nguồn L

– Mạch làm lạnh

+ Nguồn N à khống chế nhiệt độ à chân 3 role thời gian àchân 4 role thời gian

à quạt à công tắc à  Nguồn L

Role bảo vệ à C(Blốc) à R ( Blốc) à role khởi động à nguồn L

– Mạch sấy dàn lạnh

+ Nguồn Nàkhống chế nhiệt độàchân 3 role thời gianàchân 2 role à cảm biến âm

à Sấy dàn lạnh à cầu chì nhiệt độ à Nguồn L

 • Mạch chuyển chế độ

+ Nguồn N à khống chế nhiệt độ à chân 3 role thời gian à động cơ role thời gian à chân 1 role thời gian à sấy dàn lạnh à cầu chì nhiệt à Nguồn L.

* Kết luận:

 • Role thời gian loại 1 làm việc phụ thuộc vào sấy

+ Sấy làm việc thì role không quay

+ Sấy không làm việc thì role quay

c ) Nguyên lý làm việc (role thời gian loại 1)

 • Khi mới cấp điện role thời gian đang ở chế độ dài tiếp điểm 3 thông sang 4 để cấp nguồn cho quạt gió và Blốc để thực hiện chế độ làm lạnh sau 6 đến 8h role thời gian chuyển sang chế độ ngắn tiếp điểm 3 ngắt 4 đồng thời 3 đóng sang chân 2 để sấy dàn lạnh. Lúc này nhiệt độ bề mặt dàn lạnh thấp cảm biến âm (CBA) đóng tiếp điểm, sấy dàn lạnh làm việc role không quay. Sau 1 thời gian tuyết tan nhiệt độ ở bề mặt dàn lạnh tăng cao CBA ngắt tiếp điểm. Lúc này role thời gian mới bắt đầu quay để chuyển sang chế độ làm lạnh (sau 30 phút). Mạch điện được lặp đi lặp lại liên tục theo 1 chu kỳ. Còn mạch chiếu sáng thì luôn luôn làm việc chỉ đóng ngắt khi mở hoặc đóng cửa ngăn lạnh.

Phân tích mạch điện tủ TOSHIBA

* Lưu ý ( mạch điện tủ lạnh TOSHIBA)

 • Nếu hỏng đi ôt thì đứt sấy
 • Nếu cảm biến âm hỏng thì đứt cầu chì nhiệt
 • Nếu hỏng cầu chì nhiệt thì kiểm tra bảo vệ điện áp cao

Nguồn N à4,3 à7,5Ω à Role bảo vệ à động cơ Blốc à role khởi động à về nguồn L.

Mạch chiếu sáng: Nguồn N à đèn à công tắc à Nguồn L

+ Khi phát hiện cầu chì  dòng bị đứt ta phải kiểm tra thiết bị bảo vệ điện áp cao, cầu chì dòng đứt có biểu hiện không sấy nên kém lạnh rồi mất lạnh.

+ Khi phát hiện sấy đứt ta phải kiểm tra đi ốt bởi đi ôt bị đánh thông sấy làm việc với công suất lớn nên đứt.

+ Khi phát hiện cầu chì nhiệt bị đứt ta phải kiểm tra cảm biến âm

Hai điện trở nhiệt 4,5 và 7.5kΩ hoạt động làm việc khi role thời gian chuyển về chế độ sấy hoặc ở chế độ chạy lạnh khống chế nhiệt độ ngắt.

Phân tích mạch điện tủ lạnh SHARP

– Mạch chiếu sáng

+ Nguồn N à Đèn à công tắc à Nguồn L

– Mạch làm lạnh

+ Nguồn N à Khống chế nhiệt độ à chân 3 role thời gian à chân 4 role thời gian à quạt à công tắc à nguồn L

Role bảo vệ à C (Blốc) à R (Blốc) à role khởi động à Nguồn L

– Mạch sấy dàn lạnh

+ Nguồn N à Khống chế nhiệt độ à chân 3 role thời gian à chân 2 role thời gian à cầu chì nhiệt độ à sấy à cảm biến âm à Nguồn N.

– Mạch chuyển chế độ

+ Ở dạng chạy lạnh: Nguồn N à khống chế nhiệt độ à chân 3 role thời gian à chân 4 role thời gian à động cơ Blốc à cảm biến âm à Nguồn L.

+ Ở chế độ sấy: Nguồn N à khống chế nhiệt độ à chân 3 role thời gian à chân 2 role thời gian à cầu chì nhiệt độ à sấy à chân 1 role thời gian à động cơ role à chân 4 role thời gian à role bảo vệ à lốc à khởi động à Nguồn.

* Kết luận:

 • Role thời gian làm việc thì phụ thuộc vào cảm biến âm
 • Ở chế độ lạnh cảm biển âm đóng tiếp điểm role quay
 • Ở chế độ sấy cảm biến âm ngắt role quay

* Nguyên lý làm việc

 • Khi mới cấp điện role thời gian đang ở chế độ dài 3 thông 4 luc này Blốc và quạt gió làm việc để làm lạnh. Nhưng do chưa có lạnh nên CBA ngắt, role không quay. Nhưng tủ lạnh chạy 1 thời gian bề mặt dàn có lạnh CBA đóng, role thời gian mới quay để định thời gian làm lạnh. Sau khoảng 6 tiếng role thời gian chuyển sang chế độ ngắn để sấy dàn lạnh. Lúc này role thời gian không quay nhưng sau 1 thời gian tuyết tan hết, nhiệt độ bề mặt dàn lạnh tăng cao. CBA ngắt tiếp điểm role quay để chuyển sang chế độ làm lạnh.
 • Mạch chiếu sáng thì luôn luôn hoạt động chỉ đóng ngắt khi thay đổi chế độ đóng mở cửa tủ (mở cửa tủ thì đèn sáng, đóng cửa tủ thì đèn ngắt).
 • Nếu thay role thời gian loại 1 cho mạch điện loại 2 thì ta phải thay đổi vị trí các đầu nối dây đó là CBA và cầu chì nhiệt cho nhau thao tác ở toàn bộ ngăn đông.
 • Mạch loại 1:
 • Mạch loại 2:
 • Trường hợp thay role loại 1 cho role loại 2, nếu ta không thay đổi vị trí các đầu nối dây thì tủ lạnh xảy ra 2 hiện tượng.

+ Hiện tượng kém lạnh rồi mất lạnh là do lượng tuyết bám ở bề mặt dàn nhiều, nên khi sấy 30 phút tuyết vẫn chưa tan hết đã chuyển sang làm lạnh.

+ Hiện tượng tủ không hoạt động chỉ mình đèn sáng là do lượng tuyết ít CBA ngắt sớm nên role không quay không chuyển được sang chế độ làm lạnh.